Zanim się zdecydujesz...

Czyli garść najważniejszych informacji, o których powinniście Państwo wiedzieć zanim zdecydujecie się skorzystać z usług przewodnika wysokogórskiego. Proszę o uważne zapoznanie się z tymi informacjami...

  • Szanowni Państwo, polecam szczerze korzystanie z usług zawodowych przewodników. W zakresie górskiego przewodnictwa technicznego macie Państwo do wyboru dwie grupy - wysokogórskich przewodników tatrzańskich SWPT oraz międzynarodowych przewodników wysokogórskich IVBV/UIAGM. Droga do obydwu zawodów wiedzie przez żmudne wieloletnie szkolenia, zdobywanie umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Inwestowanie w siebie to długi i kosztowny proces a dodatkowo w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju "wypraw partnerskich" bierzemy za Państwa biezpieczeństwo odpowiedzialność - to jest prawna odpowiedzialność związana z wykonywaniem zawodu przewodnika górskiego. To coś zupełnie innego niż dać się prowadzić komuś, komu się wydaje, że umie, zna i potrafi...

 

  • Na terenie Tatr Słowackich techniczne usługi przewodnickie mogą wykonywać przewodnicy IVBV oraz przewodnicy tatrzańscy I i II klasy (wszyscy przewodnicy wysokogórscy SWPT) posiadający tzw. Europejską Legitymację Zawodową (EPC) 

 

  • Rolą przewodnika jest przede wszystkim zapewnienie Państwu bezpieczeństwa*. Dobór celu jest ustalany wspólnie i uzależniony jest od Państwa możliwości i doświadczenia ale także od warunków pogodowych i terenowych. Jeśli się nie znamy z wcześniejszych wyjść, najlepiej, choćby przez chwilę, porozmawiać przez telefon. Sam kontakt mailowy to dla mnie stanowczo za mało. Przewodnik działa w myśl określonych standardów i zasad. Może się zdarzyć, że na skutek zmiany warunków, wycieczkę trzeba będzie zakończyć przed osiągnięciem celu tak aby bezpiecznie wrócić w doliny. Turyści / taternicy czasem przekraczają świadomie lub nieświadomie pewien poziom ryzyka, które w działalności przewodnickiej jest nie do zaakceptowania.

 

  • Oferta usług przewodnickich przeznaczona jest dla ludzi, którzy cieszą się przynajmniej przeciętnym zdrowiem i nie mają przeciwwskazań lekarskich do działania w ekspozycji, przy dodatkowym obciążeniu fizycznym. Oczywiście nie musicie być Państwo sportowcami, zwłaszcza, że często zaczynamy wspólną przygodę od prostych, mało obciążających wyjść. Niedopuszczalne jest jednak zatajanie informacji o złym stanie swojego zdrowia (niezaleczone kontuzje, przewlekłe poważne dolegliwości itp.) gdyż wpływa to na bezpieczeństwo całego zespołu. Wszelkie wątpliwości lepiej będzie wyjaśnić we wcześniejszej rozmowie telefonicznej. Niezwykle rzadko ale jednak zdarza się, że Państwa forma (kondycja, koordynacja ruchowa, lęk wysokości) okaże się nieodpowiednia do dobranego celu. W takim wypadku, o ile to tylko możliwe w danym dniu, staram się przedstawić alternatywną propozycję, bardziej dostosowaną do Państwa możliwości ale i oczekiwań.

 

  • Z moich usług mogą, a nawet powinny ;) korzystać dzieci. W takiej jednak sytuacji najlepiej będzie aby w zespole był przynajmniej jeden rodzic. W przeciwnym wypadku będę potrzebował pisemnej zgody na udział w przedsięwzięciu osoby niepełnoletniej.

 

  • Moje wynagrodzenie, ustalane zawsze przed usługą, ostatecznie uzależnione jest od tego czy zrealizowaliśmy zamierzony cel. Gdy pogoda lub warunki zmuszą nas do wcześniejszego powrotu, ustalamy nową stawkę wynagrodzenia proporcjonalnie do nakładu sił, czasu i zaangażowanych środków. Wyjątkiem są sytuacje, których przyczyny leżą po Państwa stronie - zgubienie części ekwipunku bądź wyposażenia, bardzo słaba forma lub umiejętności nieadekwatne do tych deklarowanych lub inne sytuacje, kiedy z jakichś powodów decydujecie o przerwaniu wyjścia.

 

  • Wszyscy uczestnicy wyjścia wspinaczkowego bądź turystycznego otrzymują ode mnie niezbędny sprzęt konieczny do realizacji celu. Jest to sprzęt atestowany, spełniający określone normy, posiadający certyfikaty bezpieczeństwa. Oczywiście możecie Państwo korzystać ze swojego własnego sprzętu i wyposażenia ale na pewno będzie on wcześniej dokładnie przeze mnie obejrzany...

 

  • UBEZPIECZENIE. Jeśli działamy na granicy państwa lub na terenie Słowacji wówczas musimy dodatkowo się ubezpieczyć. U naszych sąsiadów górskie akcje ratunkowe są płatne.  Aby zabezpieczyć się przed przykrymi konsekwencjami musicie Państwo posiadać ubezpieczenie od kosztów akcji ratunkowej, wykupione przynajmniej dzień wcześniej. Można tego dokonać przez internet, można też wykupić w siedzibie wybranego ubezpieczyciela lub w niektórych biurach turystycznych. Uwaga! Interesuje nas ubezpieczenie assistance dla osób uprawiających "sporty ekstremalne" ( tzw. sporty wysokiego ryzyka). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby dodatkowo ubezpieczyli się Państwo w zakresie NNW a nawet OC.

 

* Bezpieczeństwo. Turystyka wysokogórska a zwłaszcza wspinaczka ze swej natury są zajęciami obciążonymi pewną dozą ryzyka. Mimo zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa w górach, w specyficznych, nieprzewidywalnych sytuacjach może dojść do wypadku. Decydując się Państwo na wspólne wyjście musicie być świadomi zagrożenia z tego tytułu.